Look for Tabs sliding directive • Hi all! Found cool Tabs Sliding Directive for Ionic Framework.

  This is Directive:

  var slidingTabsDirective = angular.module("ionic").directive('ionSlideTabs', ['$timeout', '$compile', '$interval', '$ionicSlideBoxDelegate', '$ionicScrollDelegate', '$ionicGesture', function($timeout, $compile, $interval, $ionicSlideBoxDelegate, $ionicScrollDelegate, $ionicGesture) {
    return {
      require: "^ionSlideBox",
      restrict: 'A',
      link: function(scope, element, attrs, parent) {
  
        var ionicSlideBoxDelegate;
        var ionicScrollDelegate;
        var ionicScrollDelegateID;
  
        var slideTabs;
        var indicator;
  
        var slider;
        var tabsBar;
  
        var options = {
          "slideTabsScrollable": true
        }
  
  
        var init = function () {
  
          if(angular.isDefined( attrs.slideTabsScrollable ) && attrs.slideTabsScrollable === "false" ) {
            options.slideTabsScrollable = false;
          }
  
          var tabItems = '<li ng-repeat="(key, value) in tabs" ng-click="onTabTabbed($event, {{key}})" class="slider-slide-tab" ng-bind-html="value"></li>';
  
          if(options.slideTabsScrollable) {
  
            ionicScrollDelegateID = "ion-slide-tabs-handle-" + Math.floor((Math.random() * 10000) + 1);
            tabsBar = angular.element('<ion-scroll delegate-handle="' + ionicScrollDelegateID + '" class="slidingTabs" direction="x" scrollbar-x="false"><ul>' + tabItems + '</ul> <div class="tab-indicator-wrapper"><div class="tab-indicator"></div></div> </ion-scroll>');
  
          }
          else {
  
            tabsBar = angular.element('<div class="slidingTabs"><ul>' + tabItems + '</ul> <div class="tab-indicator-wrapper"><div class="tab-indicator"></div></div> </div>');
  
          }
  
  
          slider = angular.element(element);
  
          var compiled = $compile(tabsBar);
          slider.parent().prepend(tabsBar);
          compiled(scope);
  
          //get Tabs DOM Elements
          indicator = angular.element(tabsBar[0].querySelector(".tab-indicator"));
  
          //get the slideBoxHandle
          var slideHandle = slider.attr('delegate-handle');
          var scrollHandle = tabsBar.attr('delegate-handle');
  
          ionicSlideBoxDelegate = $ionicSlideBoxDelegate;
          if (slideHandle) {
            ionicSlideBoxDelegate = ionicSlideBoxDelegate.$getByHandle(slideHandle);
          }
  
  
          if(options.slideTabsScrollable) {
  
            ionicScrollDelegate = $ionicScrollDelegate;
            if (scrollHandle) {
              ionicScrollDelegate = ionicScrollDelegate.$getByHandle(scrollHandle);
            }
  
          }
  
  
          addEvents();
          setTabBarWidth();
          slideToCurrentPosition();
        };
  
        var addEvents = function() {
  
          ionic.onGesture("dragleft", scope.onSlideMove ,slider[0]);
          ionic.onGesture("dragright", scope.onSlideMove ,slider[0]);
          ionic.onGesture("release", scope.onSlideChange ,slider[0]);
  
        }
  
        var setTabBarWidth = function() {
  
          if( !angular.isDefined(slideTabs) || slideTabs.length == 0 ) {
            return false;
          }
  
          tabsList = tabsBar.find("ul");
          var tabsWidth = 0;
  
          angular.forEach(slideTabs, function (currentElement,index) {
  
            var currentLi = angular.element(currentElement);
            tabsWidth += currentLi[0].offsetWidth;
          });
  
          if(options.slideTabsScrollable) {
  
            angular.element(tabsBar[0].querySelector(".scroll")).css("width", tabsWidth + 1 + "px");
  
          }
          else {
  
            slideTabs.css("width",tabsList[0].offsetWidth / slideTabs.length + "px");
          }
  
          slideToCurrentPosition();
  
        };
  
        var addTabTouchAnimation = function(event,currentElement) {
  
          var ink = angular.element(currentElement[0].querySelector(".ink"));
  
          if( !angular.isDefined(ink) || ink.length == 0 ) {
            ink = angular.element("<span class='ink'></span>");
            currentElement.prepend(ink);
          }
  
  
          ink.removeClass("animate");
  
          if(!ink.offsetHeight && !ink.offsetWidth)
          {
  
            d = Math.max(currentElement[0].offsetWidth, currentElement[0].offsetHeight);
            ink.css("height", d + "px");
            ink.css("width", d + "px");
          }
  
          x = event.offsetX - ink[0].offsetWidth / 2;
          y = event.offsetY - ink[0].offsetHeight / 2;
  
  
          ink.css("top", y +'px');
          ink.css("left", x +'px');
          ink.addClass("animate");
        }
  
        var slideToCurrentPosition = function() {
  
          if( !angular.isDefined(slideTabs) || slideTabs.length == 0 ) {
            return false;
          }
  
          var targetSlideIndex = ionicSlideBoxDelegate.currentIndex();
  
          var targetTab = angular.element(slideTabs[targetSlideIndex]);
          var targetLeftOffset = targetTab.prop("offsetLeft");
          var targetWidth = targetTab[0].offsetWidth;
  
  
  
          indicator.css({
            "-webkit-transition-duration": "300ms",
            "-webkit-transform":"translate(" + targetLeftOffset + "px,0px)",
            "width": targetWidth + "px"
          });
  
          if (options.slideTabsScrollable && ionicScrollDelegate) {
            var scrollOffset = 40;
            ionicScrollDelegate.scrollTo(targetLeftOffset - scrollOffset,0,true);
          }
  
          slideTabs.removeClass("tab-active");
          targetTab.addClass("tab-active");
  
        }
  
  
        var setIndicatorPosition = function (currentSlideIndex, targetSlideIndex, position, slideDirection) {
  
          var targetTab = angular.element(slideTabs[targetSlideIndex]);
  
          var currentTab = angular.element(slideTabs[currentSlideIndex]);
          var targetLeftOffset = targetTab.prop("offsetLeft");
  
          var currentLeftOffset = currentTab.prop("offsetLeft");
          var offsetLeftDiff = Math.abs(targetLeftOffset - currentLeftOffset);
  
  
          if( currentSlideIndex == 0 && targetSlideIndex == ionicSlideBoxDelegate.slidesCount() - 1 && slideDirection == "right" ||
            targetSlideIndex == 0 && currentSlideIndex == ionicSlideBoxDelegate.slidesCount() - 1 && slideDirection == "left" ) {
            return;
          }
  
          var targetWidth = targetTab[0].offsetWidth;
          var currentWidth = currentTab[0].offsetWidth;
          var widthDiff = targetWidth - currentWidth;
  
          var indicatorPos = 0;
          var indicatorWidth = 0;
  
          if (currentSlideIndex > targetSlideIndex) {
  
            indicatorPos = targetLeftOffset - (offsetLeftDiff * (position - 1));
            indicatorWidth = targetWidth - ((widthDiff * (1 - position)));
  
          }
          else if (targetSlideIndex > currentSlideIndex) {
  
            indicatorPos = targetLeftOffset + (offsetLeftDiff * (position - 1));
            indicatorWidth = targetWidth + ((widthDiff * (position - 1)));
  
          }
  
  
          indicator.css({
            "-webkit-transition-duration":"0ms",
            "-webkit-transform":"translate(" + indicatorPos + "px,0px)",
            "width": indicatorWidth + "px"
          });
  
  
          if (options.slideTabsScrollable && ionicScrollDelegate) {
            var scrollOffset = 40;
            ionicScrollDelegate.scrollTo(indicatorPos - scrollOffset,0,false);
          }
  
        }
  
        scope.onTabTabbed = function(event, index) {
          addTabTouchAnimation(event, angular.element(event.currentTarget) );
          ionicSlideBoxDelegate.slide(index);
          slideToCurrentPosition();
        }
  
        scope.tabs = [];
  
        scope.addTabContent = function ($content) {
  
          scope.tabs.push($content);
          scope.$apply();
  
          $timeout(function() {
            slideTabs = angular.element(tabsBar[0].querySelector("ul").querySelectorAll(".slider-slide-tab"));
            slideToCurrentPosition();
            setTabBarWidth()
          })
  
        }
  
        scope.onSlideChange = function (slideIndex) {
          slideToCurrentPosition();
        };
  
        scope.onSlideMove = function () {
          var scrollDiv = slider[0].getElementsByClassName("slider-slide");
  
          var currentSlideIndex = ionicSlideBoxDelegate.currentIndex();
          var currentSlide = angular.element(scrollDiv[currentSlideIndex]);
          var currentSlideLeftOffset = currentSlide.css('-webkit-transform').replace(/[^0-9\-.,]/g, '').split(',')[0];
  
          var targetSlideIndex = (currentSlideIndex + 1) % scrollDiv.length;
          if (currentSlideLeftOffset > slider.prop("offsetLeft")) {
            targetSlideIndex = currentSlideIndex - 1;
            if (targetSlideIndex < 0) {
              targetSlideIndex = scrollDiv.length - 1;
            }
          }
          var targetSlide = angular.element(scrollDiv[targetSlideIndex]);
  
          var position = currentSlideLeftOffset / slider[0].offsetWidth;
          var slideDirection = position > 0 ? "right":"left";
          position = Math.abs(position);
  
          setIndicatorPosition(currentSlideIndex, targetSlideIndex, position, slideDirection);
        };
  
        init();
      },
      controller: ['$scope',function($scope) {
        this.addTab = function($content) {
          $timeout(function() {
            if($scope.addTabContent) {
              $scope.addTabContent($content);
            }
          });
        }
      }]
    };
  }]);
  
  slidingTabsDirective.directive('ionSlideTabLabel', [ function() {
    return {
      require: "^ionSlideTabs",
      link: function ($scope, $element, $attrs, $parent) {
        $parent.addTab($attrs.ionSlideTabLabel);
      }
    }
  }]);
  

  Need some like that for Onsen UI


 • Onsen UI

  This feature is not implemented yet in Onsen UI. I think it will probably come in version 2.1. There is an example of this combining tabbar with carousel but it’s just a workaround and is not how it’s supposed to be implemented since you could have troubles dealing with the carousel. You can check it out here and see if it works for your case. • Thanks for answer! Be cool if this be released in 2.1 version. This think very important for news apps with many categories.


Log in to reply